برنامه فوق العاده و بی نظیر باز کردن شبکه های ماهواره، بیش از 2000 کانال کانالهای معمولی و اچ دی که شامل کانالهای کارتی و کانالهای معتبر داخلی کشورها نیز میشود در لیست این برنامه فوق العاده موجود است.

تمامی کانالهای کارتی معتبر مثل Bein sport ها یا sky sport ها و نشنال جیوگرافیک ها و کانالهای کارتی معتبر کارتونی و فیلم و غیره ... کانالهای فارسی داخلی و خارجی همه و همه در این برنامه بی نظیر تقدیم شما می شود.

مشاهده ویدیو کارکرد برنامه!