شما به وسلیه این آموزش می توانید برای خودتان به صورت کاملا رایگان ویزاکارت اختصاصی اکتیو کنید و از آن در ساخت اکانت سایت های همچون c9 , github و غیره استفاده کنید...

توجه : زمانی که مشخصات ویزاکارت خود را در فرم c9 وارد می کنید
لطفا به جای اسم tarfand از اسم خودتان استفاده کنید