برای زدن سورس جدید بر روی سرور شما باید ابتدا سورس فعلی ربات خود را حذف کنید بعد اقدام به زدن سورس جدید بر روی سرور کنید. برای اینکار ابتدا یک ترمینال باز کرده و دستورات زیر را ارسال کنید..
rm -rf tarfand
rm -rf .telegram-cli
شما در اینجا به جای tarfand اسم پوشه بات خود را وارد کنید. بعد از زدن این دستورات می توانید سورس جدید را بر روی سرور خود کلون کنید.