آموزش ساخت ربات هایپر لینک در تلگرام، شما به وسیله این آموزش می توانید برای خود ربات اختصاصی که قابلیت بولد کردن متن ، ایتالیک و هایپر لینک رو داشته باشد درست کنید.آموزش رو می توانید با کیفیت عالی از لینک پایین دریافت کنید
توجه : آدرس زیر را با آدرس داخل فایل دستورات عوض کنید
https://github.com/ferisystem/Markdown