شما به وسیله این آموزش خواهید توانست ربات خود را به وسیله سورس داخل اکانت گیت هاب خود نصب کنید.